map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” mineralizēto joslu ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās esošajām mineralizētajām joslām.

Mineralizētās joslas ir svarīgi meža ugunsapsardzības infrastruktūras objekti. Tās ierīko gar ceļiem, dzelzceļiem, neapstrādātām lauksaimniecības zemēm un liela izmēra skujkoku jaunaudzēm, regulāri uztur un atjauno. Šādas joslas mežā kavē uguns izplatīšanos. Atribūtu tabula satur informāciju par to veidiem.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

LVM mineralizēto joslu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM mineralizētās joslas SHP

zip / 623.86 KB

LVM mineralizētās joslas DOCX

docx / 161.25 KB

LVM mineralizēto joslu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM mineralizētās joslas GDB

zip / 572.36 KB

LVM mineralizētās joslas DOCX

docx / 161.24 KB

LVM mineralizēto joslu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

LVM mineralizētās joslas DWG

zip / 496.15 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi