map of latvia

Ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekotajiem tūrisma objektiem, atpūtas vietām, dabas takām un apskates objektiem.

Datu atribūti ietver nosaukumu un informāciju par objekta veidu.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

Tūrisma vietu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

Tūrisma vietas SHP

zip / 65.18 KB

Tūrisma vietas DOCX

docx / 162 KB

Tūrisma vietu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju.

Tūrisma vietas GDB

zip / 81.18 KB

Tūrisma vietas DOCX

docx / 162.07 KB

Tūrisma vietu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

Tūrisma vietas DWG

zip / 20.21 KB

Dabas taku ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

Dabas takas SHP

zip / 966.68 KB

Dabas takas DOCX

docx / 160.69 KB

Dabas taku ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts.Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju.

Dabas takas GDB

zip / 554.9 KB

Dabas takas DOCX

docx / 160.86 KB

Dabas taku ģeotelpiskie dati *.dwg formātā.

Dabas takas DWG

zip / 0.98 MB

Tūrisma infrastruktūras ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

Tūrisma infrastruktūra SHP

zip / 44.34 KB

Tūrisma Infrastruktūra DOCX

docx / 161.22 KB

Tūrisma infrastruktūras ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju.

Tūrisma infrastruktūra GDB

zip / 53.81 KB

Tūrisma infrastruktūra DOCX

docx / 161.08 KB

Tūrisma infrastruktūras ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

Tūrisma infrastruktūra DWG

zip / 32.6 KB

Tūrisma zīmju ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

Tūrisma zīmes SHP

zip / 26.18 KB

Tūrisma zīmes DOCX

docx / 158.93 KB

Tūrisma zīmju ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju.

Tūrisma zīmes GDB

zip / 42.27 KB

Tūrisma zīmes DOCX

docx / 158.92 KB

Tūrisma zīmju ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

Tūrisma zīmes DWG

zip / 16.9 KB

Tūrisma atpūtas vietu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts.Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju.

Tūrisma atpūtas vietas GDB

zip / 47.76 KB

Tūrisma atpūtas vietas DOCX

docx / 160.32 KB

Tūrisma atpūtas vietu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

Tūrisma atpūtas vietas SHP

zip / 30.72 KB

Tūrisma atpūtas vietas DOCX

docx / 159.61 KB

Tūrisma atpūtas vietu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

Tūrisma atpūtas vietas DWG

zip / 18.34 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi