Reljefa slipuma modelis

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā izmantot zemes virsmas slīpuma modeļa WMS servisu. 

Zemes slīpuma modelis reprezentē reljefa nogāzes kritumu grādos. Modelī tiek izdalītas 3 slīpuma gradācijas grupas, kur definētas pēc meža tehnikas pārvietošanās iespējām apvidū. Virsmas slīpuma analīze balstīta uz zemes reljefa modeli, kura izšķirtspēja ir 1 metrs. Modeļa pamatnes pelēkā krāsa ir reljefs, kur tam nav definētas lielas slīpuma vērtības (0-7 grādi), tādējādi neiegūstot simbolizācijas krāsojumu.

 map of latvia

Zemes virsmas slīpuma modeļa servisu ir veidojuši LVM attālās izpētes eksperti, izmantojot manuāli klasificētus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 2013. - 2019. gada aerolāzerksenēšanas datus. Līdz ko būs pieejami LĢIA aerolāzerskenēšanas dati par jaunām teritorijām, serviss tiks papildināts. Interesentus, kuri vēlās saņemt informāciju par jaunu datu un servisu pievienošanu, kā arī par servisu darbības traucējumiem, aicinām aizpildīt šeit pieejamo e-pasta formu.

Zemes virsmas slīpuma modeļa WMS servisss:
https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:SlopeLKS

Zemes virsmas slīpuma modeļa WMTS serviss:
https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/gwc/service/wmts

Datu sagatavošanā izmantots: Digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2019.

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi