map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” stigu ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās esošajām meža stigām.

Meža stigas ir svarīgi meža apsaimniekošanas infrastruktūras objekti. Atribūtu tabula satur informāciju par to veidiem.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

 

LVM stigu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM stigas SHP

zip / 8.07 MB

LVM stigas DOCX

docx / 158.09 KB

LVM stigu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM stigas GDB

zip / 6.01 MB

LVM stigas DOCX

docx / 158.55 KB

LVM stigu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

LVM Stigas DWG

zip / 7.19 MB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi