map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” attīstāmo autoceļu ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par tādiem meža autoceļiem, kuriem plānota atjaunošana, pārbūve vai būvniecība.

Dati formātos tiek atjaunoti reizi nedēļā.

 

LVM attīstāmo autoceļu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM attīstāmie autoceļi SHP

zip / 564.92 KB

LVM attīstāmie autoceļi DOCX

docx / 160.48 KB

LVM attīstāmo autoceļu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM attīstāmie autoceļi GDB

zip / 377.67 KB

LVM attīstāmie autoceļi DOCX

zip / 377.67 KB

LVM attīstāmo autoceļu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā (DWG Version 2007)

LVM attīstāmie autoceļi DWG

zip / 525.3 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi