LVM GEO ir izstrādājuši ArcToolbox rīkus ģeotelpisku datu apstrādes vajadzībām un daļu no tiem piedāvā ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju lietotājiem un izstrādātājiem kā brīvpieejas rīkus LVM GEO Toolkit For ArcGIS instalācijā.

Piedāvāto rīku kopa ietver šādas rīkus:

 • Intersect area calculator - rīks paredzēts platību aprēķinu veikšanai, balstoties uz lietotāja veidotu konfigurāciju
 • Copy connected attribute information - rīks paredzēts atribūtu informācijas kopēšanai no viena slāņa uz citu, balstoties uz elementu sasaisti pēc kāda noteikta atribūta
 • Copy nearest element connected attribute - rīks veic atribūtu pārnesi no telpiski tuvākā elementa slānī, ar kuru veidota sasaiste
 • Copy spatially connected attribute - rīks veic atribūtu pārnesi no elementa, ar kuru ir telpiska pārklāšanās lietotāja definētā apjomā
 • Copy spatially connected attribute (reverse) - rīks veic atribūtu pārnesi uz elementu, ar kuru ir telpiska pārklāšanās lietotāja definētā apjomā (pretēja slāņu sasaiste kā rīkā "Copy spatially connected attribute")
 • Do preconfigured copy task - veic kopēšanas darbības, balstoties uz lietotāja veidotu konfigurāciju
 • Creates lines from points - veic punktveida objektu pārveidošanu par līnijveida objektiem, balstoties uz lietotāja noteiktiem kritērijiem, pēc kuriem nosaka līnijas veidošanas loģiku
 • Validate table records - veic tabulas ierakstu pārbaudi pēc noteiktiem kritērijiem
 • Generate NA turns from points - rīks nodrošina Network Analyst pagriezienu slāņa veidošanu no ievades punktu un līniju slāņa
 • Validate MXD - veic pārbaudi, vai MXD dokuments nesatur kļūdainas slāņu konfigurācijas
 • Rotate point by line - veic rotācijas leņķa aprēķinu punktveida objektam, balstoties uz tuvāko līnijveida objekta novietojumu attiecībā pret konkrēto punktu
 • Spatially summarize attribute - summē telpiski pārklājošos slāņu atribūtus
 • Split line by point - veic līnijveida objektu sadalīšanu vairākās daļās, kur tās ģeometriski šķeļ punktveida objekti kādā punktā vai lietotāja noteiktā buferzonā

Detalizētāks rīku, parametru un konfigurāciju apraksts atrodams konkrētā rīka Apraksts (Description) sadaļā ArcCatalog.

 

LVM GEO Toolkit for ArcGIS instalācija:

LVM GEO Toolkit for ArcGIS 10.3

zip / 356.99 KB

Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.