map of latvia

AS „Latvijas valsts meži” meža autoceļu ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par uzņēmuma valdījumā esošajiem meža autoceļiem.

Meža autoceļš ir atbilstoši tehniskajiem parametriem uzbūvēts komersanta ceļš ar segu vai ceļš bez segas, kas nodrošina meža apsaimniekošanu un ir ekspluatējams koksnes izvešanai.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

LVM meža autoceļu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM meža autoceļi SHP

zip / 3.36 MB

LVM meža autoceļi DOCX

docx / 160.28 KB

LVM meža autoceļu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM meža autoceļi GDB

zip / 1.95 MB

LVM meža autoceļi DOCX

docx / 160.33 KB

LVM meža autoceļu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā (DWG Version 2007)

LVM meža autoceļi DWG

zip / 3.5 MB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi