LVM GEO piedāvā attālās izpētes datu apstrādes pakalpojumus, kas ietver dažādu attālās izpētes instrumentu ievāktu datu apstrādi, datu analīzi un servisu veidošanu. Attālās izpētes dati ir nozīmīgs informācijas resurss un lēmumu pieņemšanas atbalsts. Šo datu pielietojums ir ļoti plašs un praktiski neierobežots. Attālās izpētes dati var sniegt informāciju par zemes reljefu, apaugumu, zemes lietojumu, par objektiem, kuru noteikšana nav iespējama ar apsekošanu dabā, un citu saimnieciskai darbībai nozīmīgu ģeotelpisku informāciju.

Apstrādātos attālās izpētes datus var izmantot kartogrāfisko materiālu veidošanai, telpisko analīžu veikšanai, telpiskās modelēšanas projektiem un kā servisus dažādās lietotnēs. LVM GEO AS "Latvijas valsts meži" saimnieciskās darbības atbalstam ir izveidojuši LIDAR vainagu virsmas modeli, LIDAR veģetācijas virsmas modeli un LIDAR zemes reljefa modeli. Šie modeļi sniedz saimnieciski nozīmīgu informāciju par mežaudžu vecumu, koku augstumu, biezību, meliorācijas grāvju izvietojumu, gravām, reljefa īpatnībām un citiem raksturojošiem rādītājiem. Šie attālās izpētes servisi jau ir pieejami arī visiem mūsu klientiem, kuri izmanto mūsu produktus, bet tuvākajā laikā tie būs brīvi pieejami jebkuram interesentam WMS servisu veidā.

Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

Ieslēdziet javascript lai šī forma darbotos