Vegetacijas virsmas modelis

 

AS "Latvijas valsts meži" ikvienam interesentam piedāvā izmantot veģetācijas augstuma modeļa WMS servisu. 

Veģetācijas augstuma modelis raksturo sapludinātu veģetācijas virsmu, kas nolīdzina individuālu koku izmērus un vairāk atbilst mežaudzes vidējiem rādītājiem. Veģetācijas augstuma modelis izsaka veģetācijas maksimālo vidējo augstumu ar izšķirtspēju ik pēc diviem metriem. Dati attēlo veģetācijas augstumu noteiktā punktā virs zemes virsmas. Veģetācijas augstuma modeļa servisa krāsojums atbilst šādai skalai (m):

 map of latvia

Veģetācijas augstuma modeļa servisu ir veidojuši LVM attālās izpētes eksperti, izmantojot manuāli klasificētus Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) 2013. - 2019. gada aerolāzerksenēšanas datus. Līdz ko būs pieejami LĢIA aerolāzerskenēšanas dati par jaunām teritorijām, serviss tiks papildināts. Interesentus, kuri vēlās saņemt informāciju par jaunu datu un servisu pievienošanu, kā arī par servisu darbības traucējumiem, aicinām aizpildīt šeit pieejamo e-pasta formu.

Analizējot servisā redzamos datus jāņem vērā, ka dati ir ievākti no 2013. gada līdz 2019. gadam, līdz ar to noteiktās vietās veģetācijas augstums varētu būt būtiski mainījies.

Veģetācijas augstuma modeļa WMS serviss:

https://lvmgeoserver.lvm.lv/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities&layer=public:CanopySurfaceHeightLKS

Datu sagatavošanā izmantots: Digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2019.

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi