map of latvia

Ugunsgrēka vietu datu slānī pieejami dati par meža ugunsgrēkiem laika posmā no 2007. gada marta. Atribūtu tabula satur informāciju par ugunsgrēka laiku un skarto nogabalu.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

LVM meža ugunsgrēku vietu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM meža ugunsgrēku vietas SHP

zip / 116.78 KB

LVM meža ugunsgrēku vietas DOCX

docx / 162.87 KB

LVM meža ugunsgrēku vietu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1. versiju

LVM meža ugunsgrēku vietas GDB

zip / 114.39 KB

LVM meža ugunsgrēku vietas DOCX

docx / 163.01 KB

LVM meža ugunsgrēku vietu ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

LVM meža ugunsgrēku vietas DWG

zip / 69.56 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi