map of latvia

Ugunsgrēka vietu datu slānī pieejami dati par meža ugunsgrēkiem laika posmā no 2007. gada marta līdz 2017. gada septembrim. Tajā ietilpst vairāk nekā 1 950 punktveida objekti. Atribūtu tabula satur informāciju par ugunsgrēka laiku un skarto nogabalu.

Dati atjaunoti 2018. gada 5.janvārī.

LVM meža ugunsgrēku vietu ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM meža ugunsgrēku vietas SHP

zip / 72.20 KB

LVM meža ugunsgrēku vietas DOCX

docx / 162.63 KB

LVM meža ugunsgrēku vietu ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1. versiju

LVM meža ugunsgrēku vietas GDB

zip / 167.67 KB

LVM meža ugunsgrēku vietas DOCX

docx / 162.41 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi