map of latvia

 

Nobrauktuve ir meža autoceļa brauktuves elements, kas nodrošina transportlīdzekļa nobraukšanu no pamatbrauktuves. Nobrauktuves izbūvētas kvartālstigu krustojumos un vietās, kur meža autoceļš krustojas ar dabiskām brauktuvēm mežā.

Datu slānis satur informāciju par LVM īpašumā, valdījumā un lietojumā esošu autoceļu nobrauktuvēm. Atribūtu tabulā pieejama informācija par atbilstošo LVM meža iecirki kurā tās atrodas.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.

LVM nobrauktuvju ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM nobrauktuves SHP

zip / 780.07 KB

LVM nobrauktuves DOCX

docx / 160.51 KB

LVM nobrauktuvju ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts

LVM nobrauktuves GDB

zip / 521.1 KB

LVM nobrauktuves DOCX

docx / 160.17 KB

LVM nobrauktuvju ģeotelpiskie dati *.dwgformātā

LVM nobrauktuves DWG

zip / 968.68 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi