AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kā Latvijas stratēģiskā aktīva – zemes – apsaimniekotājs, aktīvi iesaistās Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam noteikto mērķu sasniegšanā, lai stiprinātu enerģētisko neatkarību un tautsaimniecības attīstību. Zaļās enerģijas ražošana ir nozīmīga sabiedrībai kopumā un tai jāveicina reģionu ekonomiskā aktivitāte.

Balstoties uz LR normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem un LVM papildus noteiktajām prasībām aizsargājamām meža teritorijām, LVM ir sagatavojis un publicē informāciju par savā pārvaldībā esošajām zemēm:

  • par zemesgabaliem, kuros būtu pamatoti veikt vēja parku ierīkošanas izpēti un par kuriem var rīkot izsoles par apbūves tiesības piešķiršanu vēja parka ierīkošanai 30 dienu laikā no MK 350 noteikumu grozījumu spēkā stāšanās (līdz 21.07.2023. ieskaitot);
  • par 2023. gadā izsolāmiem zemesgabaliem – 60 dienu laikā no MK 350 noteikumu grozījumu spēkā stāšanās (līdz 20.08.2023. ieskaitot).

Vēja parki LVM zemēs netiks veidoti:

  • pilsētu un ciemu teritorijās un 800 m tuvumā ap tām, kā arī 800 m tuvumā ap dzīvojamām un publiskām ēkām;
  • dabas aizsardzības teritorijās, kur vēja parku būvniecība nav savietojama ar LR normatīvajiem aktiem;
  • teritorijās, kur meža zemju apsaimniekošanas mērķis ir dabas aizsardzība un LVM ir papildus noteikusi aizsardzību saglabājamām vides vērtībām, kā arī iedzīvotāju rekreācijai nozīmīgās meža teritorijās u.c.;
  • vietās, kur atrodas kultūras pieminekļi.

Datus par AS "Latvijas valsts meži" potenciālo vēja parku izsoļu teritorijām SHP formātā var lejupielādēt šeit

Datus par AS "Latvijas valsts meži" vēja parku izpētes teritorijām SHP formātā var lejupielādēt šeit

Publisko karti var apskatīt šeit

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi