map of latvia

AS "Latvijas valsts meži" ekomeži rekreācijai ir sabiedrībai nozīmīgas teritorijas, kas tiek apsaimniekotas ar mērķi saglabāt un vairot rekreācijas, t.sk. ainaviskās vērtības.


LVM ekomeži rekreācijai ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM ekomeži rekreācijai SHP

zip / 335.64 KB

LVM ekomeži rekreācijai DOCX

docx / 158.05 KB

LVM ekomeži rekreācijai ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM ekomeži rekreācijai GDB

zip / 220.57 KB

LVM ekomeži rekreācijai DOCX

docx / 158.03 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi