map of latvia

AS "Latvijas valsts meži" ekomeži rekreācijai ir sabiedrībai nozīmīgas teritorijas, kas tiek apsaimniekotas ar mērķi saglabāt un vairot rekreācijas, t.sk. ainaviskās vērtības.

Dati tiek atjaunoti reizi nedēļā.


LVM ekomeži rekreācijai ģeotelpiskie dati *.shp formātā un to apraksts

LVM ekomeži rekreācijai SHP

zip / 333.05 KB

LVM ekomeži rekreācijai DOCX

docx / 158.05 KB

LVM ekomeži rekreācijai ģeotelpiskie dati *.gdb formātā un to apraksts. Ģeodatubāze sagatavota ar ArcGIS 10.3.1 versiju

LVM ekomeži rekreācijai GDB

zip / 218.35 KB

LVM ekomeži rekreācijai DOCX

docx / 158.03 KB

LVM ekomeži rekreācijai ģeotelpiskie dati *.dwg formātā

LVM ekomeži rekreācijai DWG

zip / 574.45 KB

Visi brīvpieejas dati, to apraksti un lejupielādes pieejamas LVM GEO lapas pilnajā versijā. 

 


Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.

2. līmeņa izvēlne datu sadaļā

  • Dati
  • Servisi