Visticamāk, gandrīz katrs, kuram ir nācies veidot karti vai kā citādāk strādāt ar ģeotelpiskiem datiem, ir saskāries ar jautājumu – “kāda koordinātu sistēma jāizmanto”? Mūsu - AS “Latvijas valsts meži” (LVM) datubāzē - ir vairāk kā 500 karšu slāņu un servisu, kas tiek uzturēti gan iekšēji uzņēmumā, gan saņemti no daudzām ārējām organizācijām un visi šie dati tiek apvienoti vienā platformā. Līdz ar to “cīņa” ar koordinātu sistēmām, projekcijām un datu savietojamību mums nepavisam nav sveša.

Nesen bijām ļoti gandarīti, ka beidzot atradām laiku noautomatizēt OpenStreetMap (OSM) datu konvertāciju un publicēšanu LKS-92 koordinātu sistēmā, padarījām šo servisu visiem pieejamu un negaidīti izraisījām sašutumu par mūsu vecmodīgumu – sen būtu bijis laiks pāriet uz kādu modernāku koordinātu sistēmu, piemēram, WGS-84. Šis komentārs izraisīja veselīgu domu apmaiņu LVM GEO komandā. Zemāk apkopoti mūsu argumenti – ne zinātniski, bet ļoti praktiski un pieredzē balstīti. Šajā aprakstā neplānojam un nevēlamies analizēt un diskutēt par to, vai būtu jāmaina valsts likumdošana un valstī noteiktā oficiālā koordinātu sistēma.

Koordinātu sistēma ir matemātisks modelis, kas apaļu zemeslodi mēģina parādīt divās dimensijās. Protams, ka tas ir neiespējami un līdz ar to nākas upurēt metrus, kilometrus, leņķus, ko nu kurš izvēlas, lai iegūtu kopbildi. WGS-84 ir domāts visai pasaulei, līdz ar to kropļojumi Latvijā ir ievērojami lielāki nekā LKS-92, kas ir veidots Latvijas atrašanās vietai un ir daudz precīzāks tieši Latvijā, bet nelietojams, piemēram, Austrālijā.

Būtiskākā atšķirība starp LKS-92 un WGS-84 ir izmantotās mērvienības un kartogrāfiskās projekcijas veids. LKS-92 kā mērvienības izmanto metrus, kas dabā ir vienlīdz lieli gan pa X, gan Y asi.

lks1

Savukārt, WGS-84 kā mērvienības izmanto grādus. Diemžēl Latvijā platuma grāda “izmērs dabā” stipri atšķiras no garuma grāda, līdz ar to Latvija tiek attēlota kā saspiesta forma.

lks2

Datus, protams, var glabāt dažādas koordinātu sistēmās, taču, ja dati tiks glabāti WGS-84 koordinātu sistēmā un ikdienā būs nepieciešamība strādāt ar LKS-92, nāksies izmantot liekus datora resursus šo datu pārprojicēšanai, līdz ar to sistēma būs lēnāka. Kamēr mēs Latvijā izmantojam LKS-92 datu apmaiņā ar valsts iestādēm, mums nav efektīvi uzturēt savu datubāzi citā koordinātu sistēmā, kā arī jāņem vērā ievērojamie sagrozījumi grādu izvēles gadījumā.

Tad, kāpēc tika pārprojicēta OSM karte uz LKS-92, ja tā pamatā tiek uzturēta WGS 84/Pseudo-Mercator projekcijā? Atbilde ir vienkārša – galvenokārt, lai ietaupītu datoru resursus, padarītu iespējamu lietot slāni lietotnēs, kas atbalsta tikai LKS-92, kā arī novērstu pārprojicēšanas rezultātā radušās izmaiņas (parasti neskaidrs attēls, kas rodas pārprojicējot rastra attēlu no vienas koordinātu sistēmas uz otru). Mūsu servisa OSM karte, ir natīvi renderēta (nevis pārprojicēta) LKS-92 koordinātu sistēmā un Latvijā biežāk izmantotajos mērogos. Tas ļauj šo karti bez papildus zināšanām un programmatūras izmantot kopā ar, piemēram, Valsts zemes dienesta kadastra servisu, kas nav pieejams WGS-84 koordinātu sistēmā.

Standarta OSM datu izplatīšanas mehānisms ir WebMercator, turklāt konkrētu mērogu tiling shēmas ietvaros. Latvijā visas valsts institūcijas savus datus izplata LKS-92, jo tā ir valstiski noteikta koordinātu sistēma, par ko, kā jau minējām, šobrīd nediskutējam. Tas nozīmē, ka mums vai nu jāpieņem WebMercator shēmu un jāpārprojicē valsts iestāžu dati, vai jāpārprojicē OSM. Ja vēlme ir strādāt uz servisiem orientētā shēmā, kur dati netiek pirkti, bet lietoti servisu veidā, tad pārprojicēt LKS-92 servisu var būt sarežģīti un zināmos tehnoloģiskos risinājumos pat neiespējami. Savukārt OSM tiling shēma tiek stipri kropļota pārprojicējot un arī tā neatbilst pierastajiem mērogiem (piemēram 1:10000 vietā WebMercator tuvākais līmenis ir 1:9027). Turklāt OSM pārprojicēšanai arī nepieciešamas specifiskas tehniskas zināšanas.

osm1

Openstreetmap WGS 84/Pseudo-Mercator projekcijā

 osm2

Openstreetmap pārprojicēts uz LKS-92 TM

Te gan jāsaka, ka mums nav sagatavoti visi OSM līmeņi, kā arī attēla asums varbūt nav cerētais, toties ir panākta ātrdarbība un pieeja slāņiem WMS servisa veidā.

osm3

 

Citi jaunumi

14.11.2023

Projekts “Mobilās lietotnes un lietojumprogrammu saskarņu izstrāde koksnes plūsmas datu aprites nodrošināšanai no krautuves līdz piegādes vietai”

AS "Latvijas valsts meži" kā vadošais partneris kopā ar sadarbības partneriem īsteno projektu “Mobilās lietotnes un lietojumprogrammu saskarņu izstrāde koksnes plūsmas datu aprites...

Lasīt vairāk
13.06.2023

Aicinām pievienoties komandai attālās izpētes speciālistu/ -i

Aicinām pievienoties LVM GEO izstrādes komandai attālās izpētes speciālistu/-i  Nepieciešamās prasmes pieredze darbā ar attālās izpētes datu apstrādi un programmatūru pieredze...

Lasīt vairāk
06.04.2023

LVM GEO servisi Web Map Tile Service (WMTS) formātā

Lai nodrošinātu rastra servisu ātrāku darbību un labāku servera veiktspēju, esam radījuši WMTS servisus, kas lietotājam atgriež iepriekš sagatavotu karšu attēlu salikumus. Šie servisi...

Lasīt vairāk

Piesakies jaunumiem

Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.
Piesakies un saņem paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi par jaunām datu kopām un servisiem.