AS "Latvijas valsts meži", SIA "Latvijas Finieris mežs" un SIA "Bergvik Skog", kuru  īpašumā, valdījumā un apsaimniekošanā ir gandrīz 30% Latvijas teritorijas, ir nolēmuši publiskot un padarīt brīvi pieejamu ģeotelpisko informāciju par savām zemes vienībām un meža nogabaliem.

Meža apsaimniekošanas uzņēmuma saimnieciskās darbības plānošanas pamata vienības ir zemes īpašumi un tajos esošie meža nogabali, kurus uztur attiecīgi Valsts zemes dienests un Valsts meža dienests. Zemes vienību ģeotelpiskās un raksturojošās informācijas saņemšana no Valsts zemes dienesta ir maksas pakalpojums, līdz ar to informācijas iegūšana par saviem zemes īpašumiem lieliem zemju īpašniekiem ir ievērojams finansiāls apgrūtinājums. Zemes vienību un meža nogabalu informācijas ierobežota pieejamība apgrūtina uzņēmumu saimniecisko darbību, uzņēmumu sadarbības un informācijas apmaiņas iespējas, kā arī ierobežo uz šiem datiem balstītu IT risinājumu izstrādi, kas veicinātu ekonomisko aktivitāti un saimnieciskās darbības efektivitāti dažādu nozaru uzņēmumiem.

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) savas saimnieciskās darbības atbalstam izstrādā ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijas (ĢIT) jau daudzus gadus un uztur vienu no lielākajām ĢIT platformām un ģeotelpisko datu bāzēm Latvijā. LVM izstrādātos ĢIT platformu un pakalpojumus izmanto arī tādi nozīmīgi meža apsaimniekošanas uzņēmumi kā SIA "Latvijas Finieris mežs" un SIA "Bergvik Skog". Vienotas platformas izmantošana un sadarbība ļauj uzņēmumiem efektīvāk savstarpēji apmainīties ar informāciju, vienoti risināt sistēmu attīstības un datu pieejamības jautājumus, vienoti pārstāvēt uzņēmumu intereses ģeotelpisko datu un tehnoloģiju jautājumos valstī un efektīvāk sadarboties ar pakalpojumu sniedzējiem.

Uzņēmumi uzskata, ka jebkuram iedzīvotājam un uzņēmumam Latvijā būtu jābūt brīvi pieejamai informācijai par zemes vienību robežām, zemes vienību īpašniekiem, kā arī meža nogabalu robežām.

Ģeotelpiskie dati ir brīvi pieejami jebkuram interesentam:

Mājaslapas datu sadaļā: http://www.lvmgeo.lv/dati

Latvijas atvērto datu portālā: https://data.gov.lv/dati/lv/organization/lvm

Citi jaunumi

08.01.2019

LVM GEO Mobile pieejami dati no nozīmīgākajiem ģeotelpisko datu radītājiem valstī

No šodienas ir pieejama jauna LVM GEO Mobile lietotnes versija Android un iOS lietotājiem. Līdz ar jauno versiju lietotājiem mobilajās ierīcēs tiešsaistē pieejams VZD kadastrs, LAD lauku...

Lasīt vairāk
04.12.2018

Rīgā pulcēsies ģeotelpiskās informācijas profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm

Šo piektdien, 7. decembrī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā norisināsies Latvijas ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju (ĢIT) konference 2018, kurā pulcēsies profesionāļi,...

Lasīt vairāk
05.11.2018

Meklējam attālās izpētes speciālistu (Atradām!)

  AS “Latvijas valsts meži” IT izstrādes komanda aicina darbā attālās izpētes speciālistu/-i   Nepieciešamās prasmes: pieredze darbā ar attālās izpētes programmatūru...

Lasīt vairāk